Dizdar: FETÖ'nün haksız cezaları incelenmeli
05.08.2016

Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte piyasaların rahatlayacağını söyledi. Dizdar, FETÖ’nün kendilerine destek vermeyen işadamlarına, kurumlar içine kamu görevlisi olarak yerleştirdiği militanlar aracılığıyla kestiği haksız-hukuksuz cezaların da incelenmesini gündeme getirdi.

Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, FETÖ’nün kendilerine destek vermeyen iş adamlarına kamu kurumlarına yerleştirdiği militanları aracılığıyla kestiği haksız cezaların incelenmesini istedi.

Cüneyt Dizdar, iş dünyasını yakından ilgilendiren ve kamuoyunda ‘vergi affı’ olarak bilinen düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yasanın, FETÖ’nün sebebiyet verdiği kaosun ardından sevinçle karşılandığını kaydeden TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte piyasaların rahatlayacağını söyledi. Dizdar, FETÖ’nün kendilerine destek vermeyen iş adamlarına, kurumlar içine kamu görevlisi olarak yerleştirdiği militanlar aracılığıyla kestiği haksız ve hukuksuz cezaların da incelenmesini istedi.

FETÖ’ye destek olmayan iş adamlarına çeşitli kamu kurumlarınca tehdit ve şantajlar yapıldığını ve ardından çok yüksek miktarlarda para cezaları kesildiğini hatırlatan Cüneyt Dizdar, “Eski cezaların yeniden incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü FETÖ militanlarından üniforma giyenler TSK’da, üniformasız olanlar Maliye’de, SGK’da ve diğer kurumlarda yuvalanıp, kamu görevlisi kisvesi altında memurundan en üst kademeye kadar birçok kurumda etkili olmuşlardır. Geçmişte FETÖ’ye maddi bağışta bulunmayan iş adamları ödenemeyecek kadar yüksek para cezalarına çarptırıldı. O dönemde bir anlam veremiyorduk ama itirazların dile getirildiği üst makamlar da meğer FETÖ mensuplarınca işgal edilmiş. Kimi kime şikayet ediyorsun? Şimdi devletimiz, o eski dosyaları da mutlaka gündeme almalı. O haksız-hukuksuz cezaları kesen FETÖ elemanların devletle ilişkisi kesilerek hak ettiği cezaya çarptırılmalı. Devletimiz, haksız yere ve FETÖ teröristlerince tahsil edilen cezaların affı ve mağdurlara iadesi ile ilgili çalışma da yapmalıdır. İş dünyası ülkemizi kaosa sürüklemeye kalkışan FETÖ’nün geçmişte yaptığı zulmün yarasını böylelikle sarabilir” diye konuştu.

Yasanın, vergi cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları, gümrük vergileri, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları ile bu alacaklara dair her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarını yeniden yapılandırdığını anlatan Cüneyt Dizdar, “Kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarları tahsil edilecek. Asıl tutara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Düzenleme üreten kesim için büyük fayda sağlayacak” dedi. Yapılandırmalar, 30 Haziran 2016 tarihi de dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Yeniden yapılandırmada mükellef, 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunacak ve ikişer aylık dönemler halinde ödeme gerçekleştirecek.

Kayıtlı ekonomi
Bir başka ayrıntıya da dikkati çeken Dizdar, “Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek” diye konuştu.